Zasady alertowania

Zasady alertowania

ZASADY ALERTOWANIA 2002
(przyjęte w maju 2000, aktualizowane w listopadzie 2002)


Przy utrzymaniu podstawowego obowiązku każdego gracza do ostrzegania przeciwników o zastosowaniu nieznanych im ustaleń konwencyjnych, przyjmuje się do stosowania następujące zasady alertowania zapowiedzi umownych w turniejach bez użycia zasłon organizowanych pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego:

1. Nie alertuje się żadnej kontry, bez względu na jej znaczenie.
2. Nie alertuje się następujących otwarć:
o 1 - o znaczeniu naturalnym lub przygotowawczym (wg systemów Zielonych)
o 1 - przyrzekające kolor co najmniej czterokartowy;
o 1 BA - o znaczeniu klasycznym (bez starszej piątki lub krótkości z siłą 15-18);
o 2 - o znaczeniu wg systemu Precision;
o 2 - dwukolorówka Wilkosza;
o 2/ - słabe naturalne na kolorze 6+;
o 2 BA – słaba dwukolorówka na obu młodszych;
o 3 BA - pełny siedmiokartowy kolor młodszy bez bocznego stopera.
Jeśli zgodnie ze stosowanym systemem otwarcie oznacza układ jak powyżej, ale siłę różną od klasycznej, to otwarcie takie należy alertować.
3. Nie alertuje się odpowiedzi na otwarcia w sekwencjach:
o 1 -1 o znaczeniu:
0-6 negat lub od 13PC (16PC w zależności od stosowanego systemu).
o po otwarciu 1BA nie alertuje się odpowiedzi wynikających ze stosowania konwencji Staymana obiecujących starszą czwórkę oraz jednoznacznego transferu na wszystkie kolory.
Po wejściu 1 BA o znaczeniu klasycznym w obronie powyższe zwolnienia z alertowania nie obowiązują.
UWAGA: każda interwencja obrońców anuluje stosowanie tych zasad.
4. Nie alertuje się skaczących wejść na poziomie dwóch:
o 2 - słaba dwukolorówka Wilkosza;
o 2/ - słabe naturalne na kolorze 6+;
o 2 BA – słaba dwukolorówka na obu młodszych;
5. Nie alertuje się słabych wejść w kolor starszy przeciwnika o znaczeniu: dwukolorówka wskazująca drugi kolor starszy i kolor młodszy
6. Nie alertuje się żadnych odzywek na wysokości czterech i wyżej, z wyjątkiem konwencyjnych otwarć kolorowych.
7. Alertowanie niezgodne z wyżej wymienionymi regułami może być potraktowane jako źródło nielegalnej informacji

ODZYWKI PSYCHOLOGICZNE

Prawo Brydżowe zezwala na stosowanie odzywek psychologicznych, pod warunkiem ujawnienia wszystkich uzgodnień partnerów.
Niektóre pary o długim stażu zdobywają wiedzę o pojawianiu się pewnych rodzajów blefów w pewnych okolicznościach. Nie są to konwencje, ale umowa partnerów, wynikająca z dotychczasowej wspólnej gry, którą należy ujawnić w karcie konwencyjnej lub karcie uzupełniającej. Innymi słowy, odzywki psychologiczne należy stosować losowo, a każde uzgodnienie należy ujawnić.
Gdy partnerzy wprowadzają do swojej umowy stosowanie odzywek psychologicznych w określonych sytuacjach lub gdy odzywki te są chronione przez system, przybierają one charakter konwencji. Przykładem takich uzgodnień jest sytuacja, w której na trzeciej ręce w sprzyjających założeniach daje się często otwarcie z bardzo słabą ręką.
Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu systemów Żółtych, Konwencji Brązowych oraz nietypowych skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi), nawet w systemach Zielonych i Niebieskich, będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.

Odżywki i suplementy Fitness Club Olsztyn Jaroty