Bez Nazwy

Bez Nazwy

OTWARCIA
pas - 13+ skład dowolny
1♣ - 8-12 od 3-3 do 5-4 w i ♠ lub 5-2 w i ♠ 3-3 w ♣ i
1 - 0-7 skład dowolny
1 - 8-12 co najwyżej dubleton w , 4-♠, bez składów 4♠-6♣/ lub 5-5 ♣+ lub 6+
1♠ - 8-12 co najwyżej dubleton w ♠, 4-, bez składów 4-6♣/ lub 5-5 ♣+ lub 6+♠
1BA - 8-12 5 starsza 4 młodsza kolory tego samego kształtu
2♣ - 8-12 5 starsza 4 młodsza kolory tej samej barwy
2 - 8-12 5+-5+ starszy+młodszy
2 - 8-12 4 6+♣/
2♠ - 8-12 4♠ 6+♣/
2BA - 8-12 5+-5+ kolory tej samej rangi
3X - dobry kolor 7+ bez starszej czwórki i bez bocznego asa, z co najwyżej jednym bocznym królem, a wtedy, z co najwyżej 1 boczną damą
3BA - AKDxxxx w młodszym bez bocznych wartości
4♣ - 8,5 lewy na
4 - 8,5 lewy na ♠
4 - klasyczny blok
4♠ - klasyczny blok


UWAGI:
1) Mając 5-4 w /♠ i renons w ♣/ otwieramy 1BA lub 2♣
2) Ze składem 0-5-4-4 otwieramy 1BA, 5-0-4-4 2♣
3) Ze składem 4/♠, 6♣/♠ młodszy renons otwieramy 1♣


OTWARCIA NA TRZECIEJ I CZWARTEJ RĘCE
1♣ - 6-10 (na maksy 7-11) jak na pierwszej i drugiej ręce lub 11+ (na maksy 12+) skład dowolny
1 - 0-5 (na maksy 0-6) skład dowolny
1... 2BA - 6-10 (na maksy 7-11) jak na pierwszej i drugiej ręce
3X - kolor 7+ KD AD AK
3BA - AKDxxxx+ ♣/
4♣ - AKDxxxx+
4 - AKDxxxx+ ♠
4/♠ - jak na pierwszej i drugiej ręce


DALSZA LICYTACJA
pas - 1
?
1 - 13-17 jak otwarcie 1♣ lub 18+ skład dowolny
1 … 2BA - 13-17 jak otwarcia
3X - 13-15 kolor 7+ AKD lub AKW
3BA - 15-17 AKDxxxx+ ♣/


pas - 1 ... 2BA
?
relay - forsuje do dogranej
inne - na ogół naturalne, nieforsujące


pas - 1
1 - ?
1 - 11+ (na maksy 12+), skład dowolny
1♠ - 6-8 (na maksy 7-9), skład zrównoważony, 3+-3+ w /♠
1BA - 9-10 (na maksy 10-11), skład zrównoważony, 3+-3+ w /♠
2♣ ... 3BA - 6-10 (na maksy 7-11) jak w sekwencji 1♣-1-?, ale 2BA - 4441 z singletonem młodszym


pas - 1
1 ... 2BA
?
relay - forsuje do dogranej
inne - naturalne, nieforsujące


pas - 1
1 - 1
?
1♠ - 18+ skład dowolny
1BA - 13-17 skład zrównoważony
2♣ ... 3BA - jak w sekwencji 1♣-1-?, ale 2BA - 4441 z singletonem młodszym


pas - 1
1 - 1♠/1BA
?
1BA - sign off
2♣ - Stayman
2/ - transfery
2♠ - inwit lub transfer na trefle
2BA - transfer na kara
3BA - sign off
4♣ - Gerber
4/ - teksasy


pas - 1
1 - 1
1♠ - ?
1BA - skład zrównoważony
2♣ - 6+ dowolny monokolor
2 - 5332 5 w /♠
2 - dowolna trójkolorówka lub 5+-4+ kolory tego samego kształtu
2♠ - 5+-4+ kolory tej samej barwy
2BA - 5+-4+ kolory tej samej rangi


pas - 1
1 - 1
1♠ - 2 ... 2BA
?
inne niż relay licytacje są naturalne


pas - 1
1 - 1
1♠ - 1BA
?
jak w sekwencji pas-1♣-1-1/♠-1BA-?


pas - 1
1 - 1
1♠ - 2
2(r) - ?
2/♠ - 6+ kolor
2BA - 6+ trefli
3♣ - 6+ kar


pas - 1
1 - 1
1♠ - 2
2BA(r) - ?
3♣ - 5332, min
3 - 5♠332, min
3/♠ - 5/♠332, max


pas - 1
1 - 1
1♠ - 2
2♠(r) - 2BA - dowolna trójkolorówka
3(r) - ?
3 - krótkość kier
3 - krótkość pik
3♠ - krótkość trefl
3BA - krótkość karo


pas - 1
1 - 1
1♠ - 2 ... 2BA
relay - ?
3 w kolor - 5+, 4+ w drugim, ale


pas - 1♣
1 - 1
1♠ - 2BA
3♣ - 3 - 5+-4+ na ♣/


1 - ?
1 - relay, 13,5+
1/♠ - 4+/♠, przed partią inwit, po partii słabe
1BA - sign off
2♣/ - naturalne, nieforsujące, 5+ kolor
2/♠ - 4+/♠, przed partią blokujące, po partii inwit
2BA - 5+-5+ ♣+, blokujące lub 16-18 skład zrównoważony, 4/♠
3X - blok
3BA - sign off
4♣ - daj teksas na lepszy starszy
4 - zalicytuj lepszy starszy
4/♠ - sign off


1 - 1
?
1 - 4+
1♠ - 4+♠, co najwyżej 3
1BA - 8-10 skład zrównoważony 3-3 w +♠
2♣ - krótkość 5+♣
2 - 5+, krótkość ♣
2 - 4♠ 5 bez renonsu
2♠ - 5♠ 4 bez renonsu
2BA - 11-12 skład zrównoważony 3-3 w +♠
3♣ - 3-3-2-5♣ AKDxx lub AKWxx
3 - 3-3-5-2 AKDxx lub AKWxx
3 - 3-3-1-6♣ AKDxx lub AKWxx
3♠ - 3-3-6-1 AKDxx lub AKWxx
3BA - 3-3 w +♠ AKDxxxx w ♣/ renons w drugim młodszym


1 - 1
1/♠ - ?
1♠ - 4+♠, forsuje na jedno okrążenie
1BA - naturalne, inwit do końcówki
2♣/ - forsujące, 4+♣/
2/♠ - inwit
2 - 5+, forsuje do dogranej
2♠ - 5+♠, dobry kolor, forsuje do dogranej
2BA - naturalne, forsing do dogranej
3♣// - 6+♣//, ręka jednokolorowa, dobry kolor
3/♠ - naturalne, forsuje do dogranej
3♠/4♣// - splinter
3BA - sign off
4/♠ - sign off
4BA - inwit


1 - 1
1 - 1♠
?
1BA - min., naturalne
2♣/ - min., 4 kiery, 4 trefle/kara, sugeruje brak stopera w czwartym kolorze
2 - 5 kierów, 5332
2♠ - min., 4 piki
2BA - max., naturalne
3♣/ - max., 4 kiery, 4 trefle/kara, sugeruje brak stopera w czwartym kolorze
3 - max., 5 kierów, 5332
3♠ - max., 4 piki
3BA - max., ręka wybitnie bezatutowa
4♣/ - max., splinter


1 - 1
1/♠ - 1BA
?
2♣/ - 4 trefle/kara, max.
2/♠ - 5 kierów/pików 5332
2BA - inwit
3♣/ - max., 4 trefke/kara
3/♠ - max., 5 kierów 5332
3BA - sign off


1 - 1
1/♠ - 2/
?
2 - 4 kara
2/♠ - 5 kierów/pików, 5332
2 - stoper
2♠ - 4-4 w starszych
2BA - min., naturalne
3♣ - max., 4 trefle
3♣/ - min., fit
3 - max.
3 - max., 4-1-4-4
3BA - max., naturalne
4♣/ - max., fit
4♣ - po 1 - max., 4-4-4-1, po 1♠ - cue-bid uzgadniający kara
4 - po 1 - max., 4-4-1-4, po 1♠ - cue-bid uzgadniający trefle
4 - max., 4-1-4-4


1 - 1
1♠ - 2
?
2♠ - 5 pików, 5332
2BA - min., naturalne
3♣/ - max., 4 trefle/kara
3 - min., 3 kiery
3BA - max., naturalne
4♣/ - cue-bidy, max., 3 kiery


1 - 1
1/♠ - 2/♠
?
2♠/BA/3♣/ - naturalne, inwitujące
3BA - propozycja kontraktu
4♣/ - przy uzgodnionych kierach 4-4-4-1/4-4-1-4, przy pikach - cue-bidy
4 - 4-1-4-4


1 - 1
1 - 2♠
?
2BA - naturalne, może być fit pikowy
3♣/ - 4 trefle/kara
3 - 5 kierów, 5332
3♠ - fit
3BA - naturalne, 20% najgorszych rąk
4♣/ - 4-4-4-1/4-4-1-4
4♠ - fit, 20% najgorszych rąk


1 - 1
1/♠ - 2BA
?
3♣/ - max., 4 trefle/kara
3/♠ - max., 5 kierów/pików 5332
3♠/ - max., stopery
3BA - sign off


1 - 1
1/♠ - 3/
?
3 - 4 kara
3/♠ - 5 kierów/pików 5332
3♠/ - stoper
3BA - naturalne
4♣/ - max., fit
4♣ - cue-bid uzgadniający kara
4 - po 1♥ - max., 4-4-1-4, po 1♠ - cue-bid uzgadniający trefle
4 - max., 4-1-4-4


1 - 1
1/♠ - 3/♠
?
3BA – do gry
4♣// - cue-bidy
4/♠ - 20% najgorszych rąk


1 - 1
1♠ - 3
?
3♠ - 5 pików, 5332
3BA - naturalne
4♣/ - cue-bidy uzgadniające kiery
4 - 3 kiery, 20% najgorszych rąk


1 - 1
1BA - ?
2♣ - relay, forsuje do dogranej
2 - 4+ kara, forsuje na jedno okrążenie
2/♠ - 5+ kierów/pików forsuje na jedno okrążenie
2BA - inwit
3♣ - 5+ trefli, forsuje do dogranej
3 - 5+ kar, dobry kolor, forsuje do dogranej, ręka jednokolorowa
3/♠ - 6+ kierów/pików, dobry kolor, forsuje do dogranej, rłka jednokolorowa
3BA - sign off
4♣/ - samouzgodnienie
4/♠ - sign off


1 - 1
1BA - 2
?
2 - 3-3-4-3
2 - 3-3-2-5
2♠ - 3-3-5-2
2BA - 3-3-3-4


1 - 1
1BA - 2
?
2/♠ - stoper
2BA - min., naturalne
3♣ - max., 4+ trefle
3 - min., 4 kara
3/♠ - max., stoper
3BA - max., naturalne
4♣ - cue-bid uzgadniający kara
4 - max., fit


1 - 1
1BA - 2/♠
?
2♠ - stoper
3♣/ - stoper
3/♠ - min., 3 kiery/piki


1 - 1
1BA - 2BA
?
3X - stoper


1 - 1
2 - ?
2 - relay, forsuje do dogranej
2/♠ - 5+ kierów/pików
2BA - inwit
3♣ - inwit
3 - forsing do dogranej, uzgadnia trefle
3/♠ - 6+ kierów/pików, forsing do dogranej, ręka jednokolorowa
3BA - sign off
4♣/ - inwit do dogranej
4BA - inwit do szlemika


1 - 1
2 - 2
?
2 - 3-4-1-5
2♠ - 4-3-1-5
2BA - 4-4-0-5
3♣ - 3-3-1-6
3 - 3-3-0-7
3 - 3-4-0-6
3♠ - 4-3-0-6


1 - 1
2 - 2/♠
?
2♠ - 4 piki
3♣ - 6+ trefli
3/♠ - min., 3+ kiery/piki
4 - supersplinter (renons)
4/♠ - fit, wiłcej niż minimum, ale nie za dużo


1 - ?
1/♠ - 0-18, 4+/♠ (bardzo rzadko trójka)
1BA - 0-18, 5+♣ lub 19-21, skład zrównoważony lub 19-21, 5+/♠ lub19-21, 6+, bez starszej czwórki
2♣ - 13-18, 5+ lub 19-21, 5♣/332 lub 19-21, 4/♠, 5+♣/ lub 19-21, 6+♣, bez starszej czwórki
2- forsing do dogranej, skład dowolny
2/♠ - przed partią - blok, o partii - inwit
2BA - ręka jednokolorowa na dowolnym kolorze, inwitdo końcówki (8,5 lewy)
wyższe - bloki


1 - 1/♠
?
1♠ - 5-7, 4+♠
1BA - 5-7, skład zrównoważony
2♣// - 5-7, 5+♣/
2/♠ - 5-7, fit czterokartowy
2♠/BA - 5-7, 5+/♠, boczna krótkość
2BA/3♣// - 5-7, 5+♠/♣//, 4+/♠
3/♠ - 5-7, 5+/♠, brak bocznej krótkości


1 - 1BA/2
?
2♣/ - przyjęcie transferu
inne - naturalne, 5-7, fit albo bardzo dobry kolor


1 - 1BA
2 - ?
2 - 19-21, skład zrównoważony, 4/♠
2/♠ - 19-21, 5+/♠
2BA - 19-21, skład zrównoważony, brak starszej czwórki
3♣ - 16-18, 6+♣
3 - 19-21, 6+


1 - 2
2 - ?
2/♠ - 19-21, 4/♠, 5+♣/
2BA - 19-21, 5♣/332
3♣ - 19-21, 6+♣
3 - 19-21, 6+


1 - 2
?
2/♠/3♣/ - naturalne, słabe
2BA/3/♠ - naturalne, pozytywne


1 - ?
1♠ - 13,5+, relsy
1BA - naturalne, nieforsujące
2♣ - 5+♣, nieforsujące, raczej 3-♠
2 - 5+, nieforsujące, raczej 3-♠
2 - 0-13, 4♠ lub 0-13, krótkość lub 6+ inwit do końcówki
2♠ - 5+♠, nieforsujące
2BA - 4+-4+ ♣+, blokujące lub 16-18, skład zrónoważony, 4♠, 6+, forsing do dogranej
3♣///♠ - blok
3BA - naturalne, do wariantu z a) otwarcia


1 - 1♠
?
1BA - 8-10, skład zrównoważony
2♣ - 5+♣, w zasadzie 8-10, ale może być 11-12 przy składzie 5+-4 ♣+
2 - 5+, w zasadzie 8-10, ale może być 11-12 przy składzie 5+-4 +♣
2 - 6+, 8-10 lub 11-12, jeśli kiery nie są solidne
2♠ - 11-12, 4♠
2BA - 11-12, skład zrównoważony, 2-3♠
3♣ - 11-12, 5+♣
3 - 11-12, 5+
3 - 11-12, 2-♠, 6+, dobry kolor
3♠ - 11-12, 3♠, 6+, dobry kolor
3BA - 11-12, AKDxxx
4♣/ - 11-12, 6+, 4♣/
4 - 11-12, 4♠, 6+


1 - 2
?
2♠ - 3-4♠
2BA - 5+-4 ♣+
3♣/ - 5+♣/
3 - 11-12, 6+ dobry kolor


1 - 2BA
3/ - ?
3 - 6+, forsing do dogranej
3♠ - 16-18, 4♠, chcę grać w piki ze swojej ręki
3BA - 16-18, 4♠, nie chcę grać w piki ze swojej ręki


1♠ - ?
1BA - naturalne, nieforsujące
2♣ - 13,5+, relay
2 - 5+, nieforsujące
2 - 4, nieforsujące
2♠ - 0-13, 5+ lub0-13, krótkość ♠ lub 6+♠, inwit do końcówki
2BA - 4+-4+ ♣+, blokujące lub 16-18, skład zrónoważony, 4, 6+♠, forsing do dogranej
3♣///♠ - blok
3BA/4 - naturalne, do wariantu z a) otwarcia


1♠ - 2
?
2 - 8-10, 2-♠, ew. 11-12 5+-4 ♣+
2 - 11-12, 4
2♠ - 6+♠, 8-10 lub 11-12, jeśli piki nie są solidne
2BA - 11-12, skład zrównoważony, 3
3♣/ - 11-12, 5+♣/, 3
3 - 11-12, 6+♠, 3, dobry kolor
3♠ - 11-12, 6+♠, 2-, dobry kolor
3BA - 11-12, AKDxxx♠
4♣/ - 11-12, 6+♠, 4+♣/
4 - 11-12, 6+♠, 4


1♠ - 2♠
?
2BA - 5+-4 ♣+
3♣/ - 5+♣/
3 - 4
3♠ - 6+♠, dobry kolor


1♠ - 2BA
3/ - ?
3 - 5+ w intencji blokującej
3♠ - 6+♠, forsing do dogranej
3BA - 16-18, 4


1BA - ?
2♣ - 13, 5+, relay (o siłę o dokładny skład)
2//♠ - do koloru
2BA - pytanie o kolory
3♣///♠ - naturalne blokujące
3BA - sign off
4♣ - daj teksas na starszy
4 - pytanie o starszy kolor


1BA - 2
?
2 - 8-10, 5♠-4
2 - 8-10, 5-4♣
2♠ - 11-12, 5♠-4
2BA - 0-5-4-4, 4-5-0-4, 5-4-4-0
3♣ - 11-12, 2-5-2-4, dobre trefle
3 - 11-12, 1-5-3-4
3 - 11-12, 2-5-2-4, dobre kiery
3♠ - 11-12, 3-5-1-4
3BA - 11-12, 2-5-2-4, honory rozrzucone
Dalsza licytacja relayowa. Pytaniem jest następny kolor, a odpowiedzi są następujące:
boczny kolor - układ 5431
kolor longerów - układ 5422, wskazanie honorów
BA - układ 5422, honory rozrzucone, głównie w krótkościach


1BA - 2
2BA - 3
?
3 - 0-5-4-4
3 - 4-5-0-4
3♠ - 5-4-4-0


1BA - 2
?
2 - 5-4♣
2♠ - 11-12, 5♠-4


1BA - 2
?
2♠ - 5♠-4
2BA - 11-12, 5-4♣


1BA - 2♠
?
2BA - 5-4♣
3♣ - 11-12, 5♠-4


2 - ?
2 - 13,5+, relay (o siłę o dokładny skład)
2/♠ - do koloru
2BA - pytanie o kolory
3♣///♠ - naturalne blokujące
3BA - sign off
4♣ - daj teksas na starszy
4 - pytanie o starszy kolor


2 - 2
?
2 - 8-10, 5-4
2♠ - 8-10, 5♠-4♣
2BA - 5-0-4-4, 4-5-4-0, 5-4-0-4
3♣ - 11-12, 5♠-4♣, boczny singleton
3 - 11-12, 5-4, boczny singleton
3 - 11-12, 2-5-4-2
3♠ - 11-12, 5-2-2-4
Dalsza licytacja relayowa. Pytaniem jest następny kolor, a odpowiedzi są następujące:
boczny kolor - układ 5431
kolor longerów - układ 5422, wskazanie honorów
BA - układ 5422, honory rozrzucone, głównie w krótkościach


2 - 2
2BA - 3
?
3 - 5-0-4-4
3 - 4-5-4-0
3♠ - 5-4-4-0


1BA - 2
?
2♠ - 5♠-4♣
2BA - 11-12, 5-4♦


1BA - 2♠
?
2BA - 5-4♦
3♣ - 11-12, 5♠-4♣


2 - ?
2/3//♠ - do koloru
3♣ - sign off
3 - fity w /♠, inwit do końcówki
2BA - relay, forsuje do dogranej
3BA - sign off
4♣ - daj teksas na lepszy starszy
4 - pytanie o starszy kolor
4/♠ - sign off na własnym


2 - 2
?
2♠ - ♠+młodszy
3♣/ - 5♠/6+
3♠ - 6+♠/5+♣/


2 - 2♠
?
2BA - 5+
3♣/ - 5♠/6+
3♠ - 6+♠/5+♣/


2 - 2BA
?
3♣ - ♣+
3 - +♠
3 - +
3♠ - ♣+♠


2 - ?
2♠ - naturalne, nieforsujące
2BA - relay, siła co najmniej inwitu do końcówki
3♣/ - do koloru
3 - blok


2 - 2BA
?
3♣/ - 8-10, 6+♣/
3 - 11-12, 6+♣
3♠ - 11-12, 6+
3BA - AKDxxx♣/


2♠ - ?
2BA - relay, siła co najmniej inwitu do końcówki
3♣/ - do koloru
3 - blok


2♠ - 2BA
?
3♣/ - 8-10, 6+♣/
3 - 11-12, 6+♣
3♠ - 11-12, 6+
3BA - AKDxxx♣/


2BA - ?
3/4♣///♠ - do koloru
3BA - sign off
Czy biustonosze sportowe sa wygodne? Odpowiedz% Rodzaj sportu