Wspólny Język 2005

Wspólny Język 2005

OTWARCIA
1♣ - 12-14 PC, układ zrównoważony, możliwa piątka ♣, 15+PC, 5+♣, 18+PC, układ dowolny
1 - 12-17 PC, 5+, lub 4 w układzie 4441, lub 4 i 5♣ w sile 12-14 PC
1/♠ -12-17 PC, 5+/♠
1BA - 15-17 PC, układ zrównoważony, dopuszczalne starsze piątki, młodsze szóstki, itp.
2♣ - 11-14 PC, Precision, 5+♣ i starsza czwórka lub 6+♣
2- mini-Multi - 6-11 PC, starszy kolor 6+
2 - 6-11 PC, 5+ i 5+ w innym kolorze
2♠ - 6-11 PC, 5+♠ i 5+ w kolorze młodszym
2BA - 6-11 PC, 5+-5+ w kolorach młodszych
3♣/ - przed partią 6+, po partii 7+, na I i II ręce kolor z dwoma starszymi honorami
3/♠, 4♣///♠ - naturalne, blokujące, z prawa 4-3-2-2
3BA - pełny kolor młodszy bez bocznego dojścia
DALSZA LICYTACJA
Po otwarciu 1♣
1
- 0-6 PC, układ dowolny
- 7-11 PC, układ niezrównoważony bez starszej czwórki
- 13+ PC, układ zrównoważony bez starszej czwórki, w sile 13-15 PC ręka zła do zajęcia bez atu

ustalenia specjalne w sekwencji 1♣ - 1
1♣ - 1
1/♠ - 3♠/=13-15 PC, układ zrównoważony - „chcę grać 3BA z twojej ręki”
1♣ - 1
2 = forsing do dogranej, układ różny od dwukolorowego

1♣ - 1
2 - ?
- 2 = wtórny negat, 0-3 PC
- 2♠, 3♣// = 4-6 PC, kolor 5+
- 2BA = 4-6 PC, układ zrównoważony (dalej 3♣ Stayman, inne - naturalne)

1♣ - 1
2 - 2
2BA - dalej Stayman i transfery na kolory starsze, 3♠ - kolory młodsze
1♣ - 1
?
- 3 = forsujące do dogranej, 5+ i 5+ inne (teraz 3♠ - piki lepsze od kierów, 3BA - pytanie o drugi kolor, 4♣/ - cue bid uzgadniający kiery)
- 3♠ = forsujące do dogranej, 5+♠ i 5+ młodsza (teraz 3BA - pytanie, 4♣/ -cue bid uzgadniający piki)
- 4♣ = forsujące do dogranej, 5+-5+ w kolorach młodszych (teraz 4 - uzgodnienie, 4/♠ - cue bid uzgadniający trefle)

1/♠ - 7+PC, kolor 4+
1♣ - 1/♠
2 = Bubrotka - forsujące do dogranej z fitem 3+
- 2 = słaby na czwórce
- 2♠ = silny na czwórce
- 2BA = silny na kolorze 5+
- 3♣/ = 9-11 PC, czwórka w kolorze i 5+ w kolorze licytowanym
- 3 = słaby na piątce, układ niezrównoważony
- 3♠ = słaby na piątce, układ zrównoważony
- 3BA= słaby na kolorze 6+
W sekwencji
1♣ - 1/♠
2♣ - ?
odzywki 2/♠, 2BA i 3♣ nie forsują; inne, poza wymienionymi oraz 2, są naturalne, forsujące do dogranej
2 jest sztucznym forsingiem do dogranej; dalsza licytacja naturalna
Magister
Po otwarciu 1 w kolor, one over one i rebidzie otwierającego na wysokości jednego stosujemy konwencję magister (znaną także pod nazwą PRO) - rebid odpowiadającego 2♣ jest sztuczny, i obiecuje rękę co najmniej inwitującą z pięciokartowym kolorem , albo rękę z aspiracjami szlemikowymi, albo sign off na treflach.
Oto sekwencje, w których 2♣ jest pytaniem konwencji magister:
1♣ - 1
1♠ - 2♣
1♣ - 1/♠
1BA - 2♣
1 - 1/♠
1BA - 2♣

1 - 1♠
1BA - 2♣
Otwierający z minimum otwarcia z dubletonem w kolorze pierwszej partnera licytuje sztuczne 2, z minimum z trójką w kolorze partnera - 2 w kolor partnera, z górą otwarcia z trójką w kolorze partnera - 2 w drugi kolor starszy, z górą bez fitu w kolorze partnera - 2BA.
Powtórzenie trefli przez odpowiadającego wskazuje na posiadanie słabej karty z kolorem treflowym i jest sign off. Z kartą inwitującą ze starszą piątką, po 2 odpowiadający licytuje 2 w swój kolor, a po wskazaniu przez partnera maksimum - wybiera kontrakt. 2BA zalicytowane przez odpowiadającego wskazuje aspiracje szlemikowe i jest pytaniem o młodszą czwórkę.

1BA - 7-10 PC bez starszej czwórki
2BA - 11-12 PC bez starszej czwórki
3BA - 13-15 PC bez starszej czwórki, ręka dobra do bez atu
2♣/ - 12+PC, kolor 5+, możliwa starsza czwórka, forsujące do dogranej
W sekwencji 1♣ - 2♣/ rebid 2BA nie wyklucza starszej czwórki, oznacza rękę dobrą do zajęcia bez atu
2/♠ - forsujące do dogranej z aspiracjami szlemikowymi, dobry kolor 6+
3♣/ - inwitujące (9-11 PC) z dobrym kolorem 6+
3/♠ - kolor siedmiokartowy z dwoma starszymi honorami, nic z boku
Po otwarciu 1
1BA - 7-10 PC bez starszej czwórki
2♣ - kolor 5+, forsuje do dogranej z wyjątkiem wariantu 10-11 PC z kolorem 6+ (wtedy powtarzamy trefle w następnym okrążeniu), możliwa starsza czwórka
2 - odwrócone podniesienie - 10+ PC, 4+ bez starszej czwórki
2/♠,3♣ - forsujące do dogranej z aspiracjami szlemikowymi, dobry kolor 6+
2BA - 11-12 PC, układ zrównoważony bez starszej czwórki
3BA - 13-15 PC, układ zrównoważony bez starszej czwórki, zatrzymania w kolorach starszych
3 - blokujące, 5-9 PC z fitem karowym 4+
3/♠,4♣ - Splinter
W sekwencji
1 - 1/♠
2♣ - po czwartym kolorze rebid otwierającego 3♣ wskazuje 4+ i 5+♣, a pozostałe - 5+ i 4♣
Po otwarciu 1 w kolor, one over one i uzgodnieniu koloru relay jest pytaniem o układ. Oto sekwencje, w których stosujemy tą konwencję:
1 - 1
2/3 - 2/3♠ = relay
- 2/3BA = krótkość pik
- 3/4♣ = krótkość trefl
- 3/4 = 5-4-2-2, dobry kolor karowy
- 3/4=5-4-2-2, nie nadzwyczajny kolor karowy
1/ - 1♠
2/3♠ - 2/3BA = relay
- 3/4♣ = krótkość trefl
- 3/4/ = 5-4-2-2, dobry kolor karowy/kierowy
- 3/4♠ = 5-4-2-2, nie nadzwyczajny kolor karowy/kierowy
- 3/4/ = krótkość licytowana
Po otwarciu 1/♠
1BA - 7-11 PC bez fitu w kolorze otwarcia
2♣/ (także 2 po 1♠) - forsujące do dogranej z wyjątkiem wariantu 10-11 PC z kolorem 6+ (wtedy powtarzamy kolor ); 2♣ może być w skrajnym przypadku licytowana z dubletonem (przy ręce zrównoważonej z fitem w kolorze otwarcia), 2 i 2 wskazują kolor 5+.
W sekwencji 1♠ - 2, odzywka 3 nie forsuje - wskazuje minimum otwarcia z fitem trzykartowym; 4 wskazuje rękę z lekką nadwyżką bez krótkości.
2BA - inwit z fitem w kolorze otwarcia
3♣/, (także 2♠ po 1, 3 po 1♠) - forsujące do dogranej z aspiracjami szlemikowymi, dobry kolor 6+
3/♠ - blokujące
3♠ (po 1), 3BA (po 1♠) - słaby Splinter - 10-12 PC, dowolna krótkośc z fitem 4+
4♣/ - Splinter w sile 12+ PC (3BA po 1 - krótkość pik, 12+PC, 4 po 1♠ - także Splinter w sile 12+ PC)
Forsujące 2BA po powtórzeniu koloru otwarcia
W sekwencjach
1 -1♠/BA
2 - 2NT
1♠ - 1BA
2♠ - 2NT
2BA jest forsujące i prosi o sprecyzowanie układu ręki. Otwierający odzywką 3♣/ (także 3 po otwarciu 1♠) wskazuje krótkość, bez krótkości z brzydką ręką licytuje 3 w kolor otwarcia, a z ładną 3BA. Takie 2BA forsuje jedynie do wysokości 3 w kolor otwarcia - po wskazaniu krótkości, powrót na 3 w kolor otwarcia jest sign off.
Po one over one i rebidzie 2 w nowy kolor, np. w sekwencji
1/ - 1♠
2♣ - ?
2BA jest inwitujące, forsuje czwarty kolor.
Po otwarciach na III i IV ręce - Drury z fitem (po Drury 2♣, najsłabszą licytacją otwierającego jest powrót na 2 w kolor otwarcia), przeskok w nowy kolor - góra pasa, niezły kolor 6+, preferencja kolorów starszych.
Po otwarciu 1BA
2♣ - Stayman
Po Staymanie są tylko trzy - 2 - brak starszej czwórki, 2 - czwórka kierów, nie wyklucza czwórki pików, 2♠ - czwórka pikowa bez kierowej;
W sekwencji
1BA - 2♣
2 - ?
- 2 - co najmniej 4-4 w starszych, słabość, chęć gry tylko 2 lub 2♠
- 2♠ - inwit w układzie 5♠ i 4
1BA - 2♣
2/♠ - 3/ = transfer Trybuły, szlemikowe uzgodnienie koloru
1BA - 2♣
2 - 2♠ = pytanie o drugą czwórkę
1BA - 2♣
2♠ - 3♣ = pytanie o drugą czwórkę
2/ - teksasy (JTB)
Po teksasie, nowy kolor zalicytowany przez odpowiadającego forsuje do dogranej
2♠ - dwuznaczna - transfer na trefle lub inwit do 3BA
2BA - transfer na kara
3♣/ - inwitujące na kolorze 6+
3/♠ - Konwencja 5-4-3-1, co najmniej 5-4 w kolorach młodszych, krótkość w kolorze licytowanym
4♣ - Gerber
4/ - duży Teksas
Po interwencji przeciwnika - kontrą - rekontra jest silna, forsująca do skontrowania przeciwnika bądź do 2BA, zniesienie - naturalne, słabe, kolor 5+; 4/ - teksas; po interwencji kolorem - na wysokości 2 i 3 - Kontra Negatywna, 3 w kolor bez przeskoku - inwitujące, 2 w kolor nie forsujące, Lebensohl 2BA tylko z wariantem „sign off na kolorze niższym od koloru wejścia”
Po otwarciu 2♣
2 - relay, forsuje do 3♣; w ten sposób licytujemy też ręce w sile forsingu do dogranej z własnym kolorem.
Po relayu 2 otwierający licytuje następująco:
- 2/♠ - czwórka licytowana (dalej relay - pytanie o układ w kolorach bocznych - licytuje się trójkę, bądź 3♣ z 6-4, albo bez atu z 5422)
- 2BA - sześć trefli, ręka dobra do zajęcia bez atu
- 3♣ - 6+♣, ręka, z którą lepiej, aby bez atu zajął partner (dalej 3 - pytanie o krótkość)
- 3 - 6+♣ i 4
- 3/♠ - sześć trefli i słaba piątka w kolorze licytowanym
- 3BA - góra otwarcia, pełny kolor treflowy
2/♠ - nieforsujące, kolor 5+
2BA - słabe z fitem treflowym lub forsujące do dogranej, dwukolorówka co najmniej 5-5 bez trefli; otwierający licytuje automatyczne 3♣, a odpowiadający pasuje z fitem, bądź sprzedaje układ dwukolorowy: 3 - kara z kierami, 3 - kiery z pikami, 3♠ - piki z karami
3♣ - inwitujące, 9-11 z fitem treflowym bez starszej czwórki
3//♠ - inwitujące z niezłym kolorem 6+
Po interwencji przeciwnika - kontra jest negatywna, nowy kolor nie forsuje na wysokości dwóch, a forsuje na wysokości trzech.
Po otwarciu 2
2/♠ - pasuj z licytowanym kolorem, znoś bez niego
2BA - pytanie o kolor i siłę otwarcia
Po pytaniu 2BA otwierający licytuje:
- 3♣ - góra otwarcia, kolor nieznany - dalsze pytanie to 3, po nim otwierający pokazuje posiadany kolor „odwrotnie”, 3 - minimum otwarcia z kierami, 3 - minimum otwarcia z pikami.
3 - inwitujące do końcówki z fitami w obu starszych
3 - blokujące z fitami w obu starszych
4♣ - „pokaż swój kolor teksasem”
4 - pokaż swój kolor
Po interwencji - po kontrze - bez zmian, po wejściu kolorem - kontra karna, licytacja w kolor starszy - „pasuj lub popraw”.
Po otwarciach 2/♠
2♠ (po otwarciu 2) - pasuj z pikami, zalicytuj kolor młodszy bez pików
2BA - pytanie o drugi kolor; w sekwencji 2 - 2BA 3 oznacza kolory starsze; po pokazaniu drugiego koloru, powrót na kolor otwarcia jest inwitem, podniesienie koloru młodszego na wysokość czterech to szlemikowe uzgodnienie; drugi kolor starszy to szlemikowe uzgodnienie koloru otwarcia; w sekwencji 2 - 2BA - 3 3♠ szlemikowo uzgadnia piki, a 4♣/ to cue bid przy uzgodnionych kierach.
nowym kolorem (3♠ po 2) - naturalne, forsujące na jedno okrążenie
Po interwencji - kontra karna, a nowy kolor - „pasuj albo popraw”

Po otwarciu 2BA
3 - pytanie o układ, po którym otwierający licytuje krótkość (3BA - krótkość kier), bądź zgłasza młodszą szóstkę

Po otwarciach blokujących
Zgłoszenie koloru starszego jest naturalne, na wysokości trzech forsuje na jedno okrążenie. Licytacja w nowy kolor młodszy na wysokości trzech może być wyczekująca, a na wysokości czterech jest cue bidem.
Po otwarciu 3BA
4/5♣ - pasuj albo popraw - chęć gry w kolor partnera na wysokości 4/5
4 - pytanie o krótkość (4/♠ - krótkość licytowana, 4BA - krótkość w kolorze młodszym, 5♣/ - brak krótkości)
LICYTACJA STREFY SZLEMOWEJ
Blackwood 1430 - stosujemy Blackwooda na 5 wartości odwróconego - 5♣ oznacza 1 lub 4 wartości, 5 - 0 lub 3 wartości, 5 - 2 wartości bez damy atu, 5♠ - 2 wartości i dama atu; jeżeli licytacja przekroczyła poziom 4BA, to Blackwoodem jest 5BA.
Pytanie o króle - Hoyt - po na pytanie o asy, najniższa odzywka z pominięciem koloru uzgodnionego jest pytaniem o króle. Odpowiada się w sposób normalny (I szczebel - 0 lub 3)
Konwencja atutowa - 5BA licytowane po na Blackwooda lub z przeskokiem jest pytaniem o starsze honory atutowe; są następujące: 6♣ - 0 figur, 6 - 1 figura, 6- 2 figury, 7 w kolor uzgodniony - 3 figury.
Blackwood wyłączeniowy: po uprzednim uzgodnieniu koloru, zalicytowanie nowego koloru z przeskokiem na wysokości 5 (lub 4♠ przy uzgodnionych kierach) jest Blackwoodem wyłączeniowym - pytaniem o asy poza kolorem wyłączenia oraz króla atu (4 wartości). Odpowiadamy szczeblami, jak po Blackwoodzie - I szczebel - 1 lub 4 wartości, II szczebel - 0 lub 3 wartości, III szczebel - 2 wartości bez damy atu, td.
LICYTACJA OBRONNA
Wejście kolorem na wysokości jednego - może być wyłącznie wskazaniem wistu; po takim wejściu - 2♣ to Drury z fitem po wejściu 1 w starszy, nowy kolor na wysokości jednego i trzech forsuje, na wysokości dwóch bez przeskoku nie forsuje (ale jest konstruktywny); nowy kolor z podwójnym przeskokiem to kolor z fitem, Splinter tylko w kolor przeciwnika; kolor wejścia z przeskokiem - blokujące.
Wejście kolorem bez przeskoku na wysokości dwóch - powinno być przyzwoite, w zasadzie od mniej więcej 12 PC, po takim wejściu nowy kolor nie forsuje na wysokości dwóch (ale jest konstruktywny), forsuje na wysokości trzech.
Wejście kolorem z przeskokiem - jest blokujące (po wejściu 2/♠ stosujemy pytanie o singla)
Kontra wywoławcza - kontrą wywoławczą gramy po otwarciach do wysokości 4 włącznie. Kontra na otwarcia wyższe ma znaczny stopień karności.
Po kontrze wywoławczej na otwarcie 1♣ stosujemy sztuczny negat 1, po kontrze na inne otwarcie licytujemy naturalnie.
Po kontrze wywoławczej na otwarcie słabe 2 w starszy stosujemy Lebensohla.
Po kontrze wywoławczej, licytacja II broniącego w kolor przeciwnika zapewnia, że zabierze on jeszcze co najmniej raz głos w licytacji.
Po kontrze i swobodnej licytacji II broniącego, obiecującej siłę od 7 PC i sprzedaniu przez kontrującego kontry objaśniającej, licytacja jest sforsowana do dogranej.
Po kontrze wywoławczej i licytacji drugiego przeciwnika w nowy kolor, kontra jest karna.
Po kontrze wywoławczej i podniesieniu starszego koloru otwarcia, kontra oznacza rękę bez czwórki w drugim kolorze starszym.
Kontra wywoławcza na 2 multi bądź Wilkosza oznacza rękę z fitem kierowym - dawana jest do wariantu otwarcia z kolorem pikowym.
Cue Bid Michaelsa - wejście kolorem przeciwnika oznacza dwukolorówkę co najmniej 5-5 z najstarszym z nie licytowanych kolorów (z dwoma najniższymi wchodzimy 2BA). Oto szczegółowy opis:
1 - 2 = dwukolorówka z pikami
1 - 2BA = trefle i kiery
1 - 2 = dwukolorówka z pikami
1 - 2BA = trefle i kara
1♠ - 2♠ = dwukolorówka z kierami
1♠ - 2BA = kolory młodsze
Jako uzupełnienie tego schematu można przyjąć dwukolorówki po otwarciu przeciwnika 1♣ jak otwarcia bądź z użyciem 2 Wilkosza (w zależności od uregulowań przepisów dopuszczających systemy w danej imprezie).
Cue Bid Michaelsa jest nie limitowane - w założeniach korzystnych może być bardzo słabe, a górnego limitu nie ma. Powtórna licytacja wchodzącego dwukolorówką w kolor przeciwnika oznacza samodzielny forsing do dogranej.
Wejście 1BA - jest naturalne, oznacza siłę 16-18 PC z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika. Dalej licytujemy jak po otwarciu 1BA. Po kontrze na wejście 1BA, rekontra jest SOS, a zniesienie - naturalne, słabe. Analogicznie traktujemy wejście 2BA po otwarciu przeciwnika na wysokości dwóch.
Wejście 1BA na pozycji re-open wskazuje siłę 11-15 PC i nie obiecuje zatrzymania w kolorze przeciwnika.
Wejście 2BA - oznacza dwukolorówkę na kolorach młodszych. Na pozycji re-open oznacza siłę 19-21 PC z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika.
Po otwarciu 1BA silne
kontra - „bi” - starsza czwórka i młodszy kolor 5+, na wznowieniu może być 4-4
2♣ - kolory starsze (teraz 2 jest pytaniem o układ)
2 - jeden kolor starszy
2/♠ - kolor licytowany i młodszy kolor 4+,
Po otwarciu 1BA słabe
Kontra - siłowa, wejścia - j.w., ale siła konstruktywna.

LICYTACJA DWUSTRONNA
Po kontrze wywoławczej - kolor na wysokości jednego forsuje na jedno okrążenie, na wysokości dwóch - słabe zniesienie, podniesienia koloru otwarcia blokujące, 1/2/3BA - z fitem w kolorze otwarcia z wartościami defensywnymi, nowy kolor z przeskokiem - kolor + fit; rekontra - od 10 PC
Po wejściu kolorem - Kontra Negatywna do wysokości 3 włącznie, na wysokości 4 kontra „punktowa”, nowy kolor nie forsuje na wysokości dwóch, forsuje na wysokości jednego i trzech (w licytacji dwustronnej stosujemy preferencję kolorów starszych); uzgodnienie koloru otwarcia z przeskokiem - blokujące; przeskok w nowy kolor - naturalne, forsujące do dogranej; podwójny przeskok w nowy kolor - kolor + fit; kolor przeciwnika z przeskokiem - Splinter; kolor przeciwnika - dokładnie inwit z fitem w kolorze otwarcia; 2BA - forsujące do dogranej z fitem w kolorze otwarcia


freemailer.pl kraf maga bikeovo tutaj