Zasady gry

Zasady gry w brydża

Brydż - zasady gry

Brydż jest grą, w której udział biorą czterej gracze. Gra odbywa się parami, przy czym partnerzy siedzą naprzeciwko siebie.Do gry wykorzystuje się standardową talię składającą się z 52 kart do gry. Jeden z graczy rozdaje wszystkie karty zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozpoczynając od gracza siedzącego po swojej lewej stronie.
Celem gry jest osiągnięcie korzystnego, w stosunku do drugiej pary, wyniku punktowego poprzez licytację i rozgrywkę.

W brydżu ustalono następujące starszeństwo kolorów: bez atu, piki, kiery, kara i trefle oraz starszeństwo kart od asa do 2. Pierwszym elementem gry jest licytacja. Podczas tej fazy następuje wymiana informacji pomiędzy partnerami o jakości ich karty za pomocą tzw. odzywek. Licytację rozpoczyna rozdający, a po nim licytują następni gracze zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz, na którego przypadła kolej licytowania może zgłosić "pas" lub dać odzywkę składającą się z dwóch członów. Pierwszym z nich to liczba określająca ilość deklarowanych do wygrania lew ponad 6, a druga to kolor który deklaruje, jako kolor atutowy. Odzywką może być np. deklaracja "dwa kier", która oznacza chęć zabrania 8 lew, przy czym kolorem atutowym są kiery. Licytacja toczy się do momentu, aż 3 kolejni gracze spasują. Wtedy ostania odzywka w licytacji to kontrakt, który para licytująca powinna wygrać. Każdą odzywkę przeciwnika można skontrować, co powoduje podwojenie zapisu. Po kontrze para licytująca może kontrakt zrekontować, jeśli jest pewna wygrania danego kontraktu. Powoduje to dalsze podwojenie zapisu.
Każdy z graczy może w licytacji zabierać głos kilkakrotnie bez względu na to, czy uprzednio pasował, czy dawał odzywkę. Po każdej odzywce pozostali gracze mają prawo głosu. Każda odzywka może być ostatecznym kontraktem - staje się nim, gdy pozostali gracze pasują. Każdy z graczy może także zgłaszać dowolny kolor, również ten głoszony przez przeciwników. Jedynym ograniczeniem jest wysokość na której toczy się licytacja. Nie można dać odzywki niższej niż poprzednio głoszona. Nie można zgłosić "4 kier", gdy zgłoszono wcześniej "4 pik", ale można zgłosić "4 pik" po "4 kier". Wynika to ze starszeństwa kolorów.
Po wygaśnięciu licytacji następuje rozgrywka. Rozgrywającym zostaje gracz, który jako pierwszy zgłosił kolor, który stał się kolorem atutowym.
Grę rozpoczyna przeciwnik siedzący po lewej stronie rozgrywającego. Po jego pierwszym zagraniu, tzw. wiście, partner rozgrywającego odkrywa wszystkie swoje karty i nie bierze udziału w rozdaniu. Rozgrywający dysponując obiema rękami kart stara się zrealizować wylicytowany kontrakt, a przeciwnicy starają się do tego nie dopuścić.
Podczas rozgrywki istnieje obowiązek dokładania do koloru, choć nie ma obowiązku przebijania wyższą karta. W przypadku braku karty w kolorze wyjścia można (ale nie trzeba) zagrać kartę w kolorze atutowym. Kolor atutowy jest oczywiście wygrywający.
Po zgraniu wszystkich 13 kart z każdej ręki następuje liczenie zabranych lew i punktów.
Zapis wyników prowadzi się w dwóch kolumnach przedzielonych poziomą kreską. Po kreską zapisuje się punkty za lewy wzięte i zadeklarowane, a nad kreską wszelkie pozostałe punkty.
vectorsa.com.pl http://www.urbud-ogrodzenia.pl Praca Białystok